Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

                                                 Dlaczego warto wstąpić do….

 

Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych?

 

  1. Nie będziesz sam! – Razem łatwiej!

 Jesteśmy organizacją , która zrzesza  byłych funkcjonariuszy ( tak, że wdowy, wdowców po nich) uprawnionych do pobierania świadczeń  emerytalno – rentowych zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 18.02.1994.r. o zaopatrzeniu emerytalnym  funkcjonariuszy Policji… (Dz. U. z dnia 25.04.1994.r.

 Jedynie Razem  mamy szansę  wyrażać swoje opinie  i domagać się by respektowano nasze prawa . Im więcej  Nas, tym bardziej Nasz głos się liczy

 Celem Stowarzyszenie jest m. In. Organizowanie  życia kulturalnego, wypoczynku, i rekreacji dla swych członków.

 Chronimy interesy  członków  Stowarzyszenia, jak też całego naszego środowiska w zakresie  przysługujących  im uprawnień socjalno – bytowych, zdrowotnych oraz sprawujemy w tym zakresie  społeczną kontrolę

 Reprezentujemy  interesy  emerytów i rencistów  wobec organów  władzy i administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego.

 Uczestniczymy w komisji  socjalnej przy Komendancie  Głównym Policji Komendantach Wojewódzkich Policji Komendzie Stołecznej Policji, Komendantach Szkół Policyjnych rozpatrującej i opiniującej wnioski o pomoc socjalną  z funduszu socjalnego emerytów i rencistów  policyjnych

 Kontynuujemy ubezpieczenia PZU.

 Przy każdej Komendzie Powiatowej , Miejskiej, Rejonowej działa koło naszego Stowarzyszenia.

 Bliższych informacji udzielają  w poszczególnych Kołach , Zarządach Wojewódzkich /Okręgowych Stowarzyszeniach lub w Zarządzie głównym  Stowarzyszenia.

  

Zarząd Koła  Nowy Targ  182610489

Prezes Koła                         185404518

                                             507 153 811

                                             608 637 289

                                                                                   Przyjdź!

                                                                                     Zapraszamy!

  

                                                                                         Wtorki godz. 10.00 – 13.00

            Codziennie możesz skontaktować się telefonicznie z Prezesem lub Członkami Zarządu