ul.Konfederacji Tatrzańskiej 1a,

34-400 Nowy Targ

http://www.seirpnowytarg.pl

 Dlaczego warto wstąpić do….

Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych?

Nie będziesz sam! – Razem łatwiej!
Jesteśmy organizacją , która zrzesza byłych funkcjonariuszy ( tak, że wdowy, wdowców po nich) uprawnionych do pobierania świadczeń emerytalno – rentowych zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 18.02.1994.r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji… (Dz. U. z dnia 25.04.1994.r.
Jedynie Razem mamy szansę wyrażać swoje opinie i domagać się by respektowano nasze prawa . Im więcej Nas, tym bardziej Nasz głos się liczy
Celem Stowarzyszenie jest m. In. Organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku, i rekreacji dla swych członków.
Chronimy interesy członków Stowarzyszenia, jak też całego naszego środowiska w zakresie przysługujących im uprawnień socjalno – bytowych, zdrowotnych oraz sprawujemy w tym zakresie społeczną kontrolę
Reprezentujemy interesy emerytów i rencistów wobec organów władzy i administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego.
Uczestniczymy w komisji socjalnej przy Komendancie Głównym Policji Komendantach Wojewódzkich Policji Komendzie Stołecznej Policji, Komendantach Szkół Policyjnych rozpatrującej i opiniującej wnioski o pomoc socjalną z funduszu socjalnego emerytów i rencistów policyjnych
Kontynuujemy ubezpieczenia PZU.
Przy każdej Komendzie Powiatowej , Miejskiej, Rejonowej działa koło naszego Stowarzyszenia.
Bliższych informacji udzielają w poszczególnych Kołach , Zarządach Wojewódzkich /Okręgowych Stowarzyszeniach lub w Zarządzie głównym Stowarzyszenia.

Zarząd Koła Nowy Targ 182610489,

Prezes Koła  tel.182664518,  GSM służb.507 153 811,GSM

pryw. 608 637 289

Przyjdź!

        Zapraszamy!

                Wtorki godz. 10.00 – 13.00

Codziennie możesz skontaktować się telefonicznie z Prezesem lub Członkami Zarządu

 

   

Poczet Sztandarowy w składzie:

Kolega Leszek Lubczyński, Kolega Franciszek Gruszka, Kolega Zdzisław Podgórny.

  

Prezes Koła Kolega Jan Puda w momencie przekazania

Sztandaru Stowarzyszenia Dowódcy Pocztu Sztandarowego

  

 

Poczet Sztandarowy Po Przyjęciu Sztandaru Stowarzyszenia

 

 Sztandar Naszego Koła był 3 Sztandarem w Polsce  , po

Zarządzie Głównym w Szczecinie i Szkole w Pile.  To kawał historii nie tylko Naszego Koła

to jest Historia całego Stowarzyszenia o czym należy pamiętać i przekazać potomnym.

Jako jedyne Koło w Polsce posiadamy Sztandar.

Uroczyste wręczenie Sztandaru odbyło się w dniu 11 listopada 2003.r.

Poświęcenie Sztandaru odbyło się w czasie mszy za ojczyznę  Uroczyste wręczenie Sztandaru

odbyło się na uroczystej akademii w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu.

  W piśmie z okazji  nadania sztandaru Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Andrzej Woźniak

podkreślił rangę tego wydarzenia.

 

 

Zawartość

Walne Zebranie Stowarzyszenia.

5 marca 2016.r. w Świetlicy Nowotarskiej Spółdzielni  Mieszkaniowej przy ulicy Kopernika 12 odbyło się Walne Sprawozdawczo - Wyborcze Zebranie Koła.

Zebranie swą osobą zaszczycili:

 Burmistrz Miasta Nowego Targu mgr inż. Grzegorz Watycha

Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu insp. Rafał Leśniak

Prezes Zarządu Głównego SEiRP Zdzisław Czarnecki

Przewodniczący Koła Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych kpt. rezerwy Mirosław DZIĘCIOŁOWSKI

Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie Kol. Wiesław LIPKOWSKI

Prezes Koła SEiRP w Zakopanem Kol. Edward KWAK

 Burmistrz Miasta w swoim wystąpieniu na wstępie podziękował za zaproszenie na zebranie Naszego Koła. W swoim wystąpieniu  na podstawie  sprawozdań zauważył prężne działanie Koła.

Następnie poinformował o działaniach Urzędu Miasta na rzecz społeczeństwa.  Burmistrz Przedstawił co zostało zrobione i co jeszcze pozostało do wykonania.

Na zakończenie podziękował za możliwość udziału w Naszym Spotkaniu.

Burmistrz Złożył również życzenia wszystkim Paniom z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.

Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu podziękował  zarządowi za bardzo dobrą współpracę.

Zdaniem  Komendanta współpraca pomiędzy Kierownictwem Komendy Powiatowej Policji i Zarządem Koła Stowarzyszenia układała się bardzo dobrze. Zapewnił również iż ze strony kierownictwa Komendy Zarząd zawsze będzie otrzymywał wsparcie, zobowiązał się również, że tak Kierownictwo Komendy jak również podlegli funkcjonariusze będą propagowali działalność Stowarzyszenia.

Na zakończenie wystąpienia tradycyjnie złożył życzenia dla Pań.

                Kpt. Rez. Mirosław Dzięciołowski w swym wystąpieniu przedstawił działalność Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych, podziękował ustępującemu Zarządowi, oraz pogratulował nowo wybranym władzom.

Po tradycyjnych życzeniach Paniom przekazał Medal XXX-lecia Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych, medal w imieniu Zarządu odebrał Prezes Zarządu Koła Jan Puda.

W dalszej części wystąpień głos zabrał prezes Emerytów z Keżmarku płk. Josef Lampart, który podziękował za zaproszenie, oraz zainteresowanie współpracą z ich organizacją.

wystąpienia złożył życzenia  wszystkim Paniom z okazji ich święta podziękował ustępującemu Zarządowi i pogratulował nowo wybranym władzom.

 Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego w Krakowie w swym wystąpieniu  podziękował za dotychczasową współprace całemu ustępującemu Zarządowi zaapelował do zebranych o terminowe opłacanie składek w szczególności przez osoby korzystające z ubezpieczenia emeryt 2000. Podziękował za prężne działanie Zarządu Koła. Szczególne podziękowania złożył Prezesowi Zarządu Koła za dotychczasową działalność społeczną.                                    

W dalszym wystąpieniu Prezes Zarządu  Wojewódzkiego porównał pracę Zarządu z działalnością w innych kołach na terenie województwa. Wiceprezes złożył życzenia  Paniom z okazji ich święta i przedstawił, że na terenie województwa kobiety podejmują trudne działania kierując poszczególnymi kołami a ich praca nie jest gorsza a w niektórych wypadkach dużo lepsza niż w Kołach kierowanych przez mężczyzn.

Kol. Wiceprezes zaapelował również do zebranych o przekazanie 1% na rzecz stowarzyszenia.

                Kolega Edward Kwak w swym wystąpieniu poinformował , że w dniu 4 marca w ich kole odbyło się zebranie Sprawozdawcze. wyborczej, pogratulował nowo wybranemu Zarządowi i podziękował Zarządowi za dotychczasową współprace.

Na zakończenie swego wystąpienia tradycyjnie złożył życzenia wszystkim Paniom obecnym i nieobecnym na zebraniu.

                Prezes  Zarządu Koła w swym wystąpieniu podziękował zebranym za obdarzenie  zaufaniem i zapewnił, że będzie się starał by nie zawieść zaufania i będzie się starał wykonywać swe zadania najlepiej jak potrafi

Na zebraniu oprócz oficjalnych wystąpień były również chwile miłe i przyjemne. Z uwagi na rezygnacje pracy w Zarządzie wręczono kol podinsp. W st. spocz. Franciszkowi Gruszka wręczono dyplom podziękowanie za jego piętnastoletnią pracę społeczną.

Na koniec Wszystkim Paniom z okazji ich święta wręczono symbolicznego Kwiatka.