Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

Walne Zebranie Stowarzyszenia.

 10 marca 2018.r. w Świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu odbyło się Walne Sprawozdawczo - Wyborcze Zebranie Koła.

Zebranie swą obecnością zaszczycili:                       

                Burmistrz Miasta Nowego Targu mgr Grzegorz Watycha

Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu podinsp. Robert BARTOSZ

Prezes Koła SEiRP w Zakopanem Kol. Edward KWAK

 Burmistrz Miasta w swoim wystąpieniu na wstępie podziękował za zaproszenie na zebranie Naszego Koła  na podstawie  sprawozdań zauważył prężne działanie Koła.

Następnie poinformował o działaniach Urzędu Miasta na rzecz społeczeństwa.  Burmistrz Przedstawił co zostało zrobione i co jeszcze pozostało do wykonania.

Na zakończenie podziękował za możliwość udziału w Naszym Spotkaniu.

Burmistrz Złożył również życzenia wszystkim Paniom.

Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu Podziękował ustępującemu zarządowi za bardzo dobrą współpracę i  pogratulował wyboru nowemu Zarządowi. na zakończenie swojego wystąpienia złożył życzenia  z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.

Zdaniem Komendanta Powiatowego Policji współpraca pomiędzy Kierownictwem Komendy Powiatowej Policji i Zarządem Koła Stowarzyszenia układała się bardzo dobrze.

Zapewnił również iż ze strony Kierownictwa Komendy Zarząd zawsze będzie otrzymywał wsparcie, zobowiązał się również, że tak Kierownictwo Komendy jak również podlegli funkcjonariusze będą propagowali działalność Stowarzyszenia.

               

Prezes zaapelował również do zebranych o przekazanie 1% na rzecz stowarzyszenia.

                Kolega Edward Kwak w swym wystąpieniu poinformował , że w dniu 7 marca w ich kole odbyło się zebranie Sprawozdawczo wyborczej, pogratulował nowo wybranemu Zarządowi i podziękował ustępującemu Zarządowi za dotychczasową współprace.

Na zakończenie swego wystąpienia tradycyjnie złożył życzenia wszystkim Paniom obecnym i nieobecnym na zebraniu

 

zebranie wyłoniło nowy skład Zarządu i komisji rewizyjnej ( Patrz strona zarząd Koła)

Ponadto wyłoniono delegatów na Zjazd Wojewódzki

 Skład delegatów;

Batkiewicz Mieczysław

Kania Kazimierz

Klocek Andrzej

Odziomek Elżbieta

Ossowska Renata

Puda Jan

Szafran Wiesław

rezerw;

Karpierz Ryszard

Krakus Jan

 

                                                                             Jan Puda Prezes Zarządu Koła.